Categories for Subsidies

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering

Lees meer
Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een

Lees meer
Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en

Lees meer
Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies

De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en

Lees meer
Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen

Lees meer
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering

Lees meer
Gewijzigde STAP-regeling gepubliceerd

De ministers van SZW en van OCW hebben begin juli in een

Lees meer
Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget

Lees meer
STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang

Lees meer
Verlenging Borgstelling MKB-kredieten

De minister van EZK heeft besloten dat de Borgstelling

Lees meer
Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling

Lees meer
Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting

De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt

Lees meer
Verlaging voorschotpercentage TEK

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21

Lees meer
Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere

Lees meer
Aanvragen TEK kan per 21 maart

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat

Lees meer
Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd

Lees meer
Aanpassing STAP-budget

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast

Lees meer
Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft een uitwerking op hoofdlijnen van

Lees meer
Regeling tijdelijk prijsplafond energie

De minister voor Klimaat en Energie heeft bekendgemaakt dat

Lees meer
Geen STAP-budget in januari 2023

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor

Lees meer
Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de

Lees meer