Categories for Sociale verzekeringen

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen

Lees meer
Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra

Lees meer
Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en

Lees meer
Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de

Lees meer
Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege

Lees meer
Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele

Lees meer
AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lees meer
Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit

Lees meer
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het

Lees meer
Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie

Lees meer
Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en

Lees meer
Beoordeling van leefvormen in de AOW

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lees meer
Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt

Lees meer
Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die

Lees meer
Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als

Lees meer
Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst

Lees meer
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele

Lees meer
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het

Lees meer
Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon

Lees meer
AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering

Lees meer