Categories for Sociale verzekeringen

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het

Lees meer
Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerk

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie

Lees meer
Geen compensatie voor quasi transitievergoeding

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en

Lees meer
Beoordeling van leefvormen in de AOW

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lees meer
Compensatie transitievergoeding ten onrechte geweigerd

Als een arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt

Lees meer
Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die

Lees meer
Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als

Lees meer
Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst

Lees meer
Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele

Lees meer
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen voor het

Lees meer
Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon

Lees meer
AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering

Lees meer
Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één

Lees meer
Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte

Lees meer
Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW

Lees meer
Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof

Lees meer
Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli

Lees meer
Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald

Lees meer
Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden

Lees meer
Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke

Lees meer