Categories for Sociale verzekeringen

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald

Lees meer
Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden

Lees meer
Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke

Lees meer
Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief

Lees meer
Aflossing Tozo-leningen

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is het

Lees meer