Categories for Overige heffingen

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante

Lees meer
Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit zomaar?

De eigenaar van meerdere niet-woningen in Vlaardingen

Lees meer
Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de

Lees meer
Parkeren bij laadpaal

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting

Lees meer
Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke

Lees meer
Aanslag forensenbelasting vernietigd

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de

Lees meer
Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag

Lees meer