Categories for Omzetbelasting

Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere

Lees meer
Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben

Lees meer
Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in

Lees meer
Bouwterrein of niet?

Voor bouwterreinen geldt een uitzondering op de vrijstelling

Lees meer
KOR wijzigt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2023 het voorstel Wet

Lees meer
Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die

Lees meer
Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een

Lees meer
Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de

Lees meer
Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de

Lees meer
Evaluatie laag tarief btw

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het

Lees meer
Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf

Lees meer
Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor

Lees meer
Strand is geen sportaccommodatie

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer

Lees meer
Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en

Lees meer
Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en

Lees meer
Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende

Lees meer
Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben

Lees meer
Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het

Lees meer
Nultarief btw voor groenten en fruit?

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel

Lees meer
Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met

Lees meer
Omzetbelasting over privégebruik

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een

Lees meer
Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast

Lees meer