Categories for Inkomstenbelasting

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de

Lees meer
Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn

Lees meer
Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Een erflater is in 1991 naar België geëmigreerd. In 1994

Lees meer
Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Een verzekeringnemer met een beleggingspolis ontvangt na een

Lees meer
Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

De Hoge Raad heeft arrest gewezen in een aantal zaken over

Lees meer
Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar

Lees meer
Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in

Lees meer
Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de

Lees meer
Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het

Lees meer
Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten

Lees meer
Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van

Lees meer
Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een

Lees meer
Renteroulette: gekibbel om een lening van de bv

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor

Lees meer
Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een

Lees meer
Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen

Lees meer
Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen

Lees meer
Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen

Lees meer