Categories for Inkomstenbelasting

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel

Lees meer
Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend

Lees meer
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris

Lees meer
Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van

Lees meer
Recht op IACK bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een

Lees meer
Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen

Lees meer
Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden

Lees meer
Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

De voorgenomen wijziging van het stelsel van

Lees meer
Uitvoering rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die een

Lees meer
Investeringen in gastenkamers B&B

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in

Lees meer
Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op

Lees meer
Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021

Lees meer
Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website

Lees meer
Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke

Lees meer
Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de

Lees meer
Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen

Lees meer
Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het beleidsbesluit

Lees meer
Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Lees meer
Moties inzake rechtsherstel box 3

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het

Lees meer
Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering

De staatssecretaris van FinanciËn gaat niet in cassatie

Lees meer