Categories for Inkomstenbelasting

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de

Lees meer
Tarieven en heffingskortingen 2024

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de

Lees meer
Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Lees meer
Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de

Lees meer
Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient

Lees meer
Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en

Lees meer
Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen

Lees meer
Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk

Lees meer
Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft

Lees meer
Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3

In het zogeheten Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat het

Lees meer
Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een

Lees meer
Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de

Lees meer
Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een

Lees meer
Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

De belastingrechter dient in een procedure over een

Lees meer
Eigen woning gaat niet naar box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het

Lees meer
Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide

Lees meer
Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld

Lees meer
Beantwoording Kamervragen arbeidskorting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de

Lees meer
Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op

Lees meer
Overtollige liquiditeiten onderneming

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of

Lees meer