Categories for Inkomstenbelasting

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad

Lees meer
Geruisloze inbreng terecht geweigerd

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten

Lees meer
Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere

Lees meer
Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel

Lees meer
Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de

Lees meer
Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het

Lees meer
Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de

Lees meer
Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door

Lees meer
Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat zij het

Lees meer
Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een besluit onder

Lees meer
Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een toelichting

Lees meer
Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 bevat een aftrekbeperking voor vergoedingen,

Lees meer
Middelingsberekening

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het

Lees meer
Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017

Lees meer
Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing

Lees meer
Kamervragen belastingheffing in box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen

Lees meer