Categories for Formeel recht

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om rechten te

Lees meer
Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag

Lees meer
Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende

Lees meer
Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod

Lees meer
Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de

Lees meer
Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de

Lees meer
Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen

Lees meer
Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking

Lees meer
Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een

Lees meer
Digitaal procederen over lokale belastingen

Met ingang van 26 juni 2023 is het bij alle gerechtshoven

Lees meer
Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom

Lees meer
Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in box 3

De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag

Lees meer
Standpunten kennisgroepen Belastingdienst openbaar

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen, die op hun eigen

Lees meer
Uitnodiging zitting niet correct verzonden

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag

Lees meer
Belastingrente Vpb en bronbelasting

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het

Lees meer