Categories for Formeel recht

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om

Lees meer
Boete wegens niet doen van aangifte

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de

Lees meer
Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke

Lees meer
Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte

Lees meer
Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een

Lees meer
Bezwaarschrift in vreemde taal

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener

Lees meer
Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek

Lees meer
Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de

Lees meer
Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het

Lees meer