Categories for Eindejaarsactualiteiten

Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn

Lees meer
Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun

Lees meer
Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande

Lees meer
Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024.

Lees meer
Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen

Erfrecht en erfbelasting Bij uw overlijden gaat uw vermogen

Lees meer
Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder

Lees meer
Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met

Lees meer
Giftenaftrek in 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende

Lees meer
Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Tarieven De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het

Lees meer
Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat

Lees meer
Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten,

Lees meer
Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s

Lees meer
Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage

Lees meer
Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over

Lees meer
Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de

Lees meer
Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun

Lees meer
Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen

Lees meer
Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw

Lees meer
Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de

Lees meer
Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het

Lees meer
Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met

Lees meer
Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder

Lees meer
Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw

Lees meer