Categories for Eindejaarsactualiteiten

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw

Lees meer
Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de

Lees meer
Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het

Lees meer
Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met

Lees meer
Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder

Lees meer
Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw

Lees meer
Maak gebruik van de investeringsaftrek

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen

Lees meer
Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende

Lees meer
Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten

Lees meer
Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag

Lees meer
Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet

Lees meer
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte Uitgangspunt van de wkr is dat alle

Lees meer
Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage

Lees meer
Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over

Lees meer
Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de

Lees meer
Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun

Lees meer
Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen

Lees meer