Categories for Arbeidsrecht

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding voor een werknemer moet schriftelijk

Lees meer
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4

Lees meer
Geen grondslag voor demotie werknemer

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de

Lees meer
Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden

Een werkgever heeft bij de kantonrechter een verzoek tot

Lees meer
Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de

Lees meer
24-weken-eis asielzoekers onderuitgehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers

Lees meer
Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief

Lees meer
Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen

Een werknemer heeft in de jaren 2014 en 2015 via een

Lees meer
Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon

Lees meer
Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werken waar je

Lees meer
Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer
Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde

Lees meer
Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling

Lees meer
Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid

Lees meer
Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn

Lees meer
Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een

Lees meer
Verplichte visie re-integratietraject

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de

Lees meer
Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van

Lees meer