Categories for Arbeidsrecht

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer

Lees meer
Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de

Lees meer
Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst

Lees meer
Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het

Lees meer
Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een

Lees meer
Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de

Lees meer
Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te

Lees meer