Categories for Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief

Lees meer
Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen

Een werknemer heeft in de jaren 2014 en 2015 via een

Lees meer
Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon

Lees meer
Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werken waar je

Lees meer
Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer
Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde

Lees meer
Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling

Lees meer
Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

Onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel is de mogelijkheid

Lees meer
Werknemer gehouden aan concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn

Lees meer
Vereenvoudiging verlofstelsel

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een

Lees meer
Verplichte visie re-integratietraject

Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk de

Lees meer
Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van

Lees meer
Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst

Lees meer
Ontslagname werknemer niet te snel aannemen

Een werkgever mag er niet snel vanuit gaan dat een werknemer

Lees meer
Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform

Lees meer
Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een

Lees meer
Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden

Lees meer
Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto

Lees meer
Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Lees meer
Bezorgers in dienstbetrekking

Volgens het Burgerlijk Wetboek is sprake van een

Lees meer