Categories for Algemeen

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen

Lees meer
Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online

Lees meer
Wettelijke rente per 1 januari 2024

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6%

Lees meer
NHG-grens 2024 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor

Lees meer
Rapport Aanpak fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het rapport Aanpak

Lees meer
Digitale euro

Het wetsvoorstel voor invoering van de digitale euro is door

Lees meer
Internetconsultatie fiscale regelingen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een

Lees meer
UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de

Lees meer
Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over

Lees meer
KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer
UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts,

Lees meer
Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie

Lees meer
Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht.

Lees meer
Wettelijke basis voor eHerkenning?

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar

Lees meer
Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk

Lees meer