Categories for Algemeen

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU

Lees meer
UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts,

Lees meer
Details prijsplafond energie kleinverbruikers

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie

Lees meer
Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht.

Lees meer
Wettelijke basis voor eHerkenning?

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar

Lees meer
Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk

Lees meer